Kuipers Vastgoed logo

Praktijkbeheer & onderhoud

Kwaliteit verhogen

Doelmatig beheer en onderhoud van uw praktijk kunnen de kwaliteit van uw huisvesting verhogen. Regelmatige inspectie is hier een onderdeel van.
Naast het technisch beheer en onderhoud heeft u ook nog te maken met de financiële en administratieve afhandeling.

Ruime ervaring

U kunt deze beheerswerkzaamheden natuurlijk in uw vrije tijd doen en hopen dat u geen gebreken over het hoofd ziet of vergeet onderhoud te plegen.
Veel gemakkelijker is het deze werkzaamheden uit te laten voeren door een deskundige.
Kuipers Vastgoed kent uw zorgvastgoed als geen ander. Wij hebben ruime ervaring in het beheer van onroerend goed. Wij nemen het volledige beheer van u over inclusief meerjarige onderhoudsplanning, begrotingen, halfjaarlijkse inspectie, spoedeisende hulp, beheer administratie, directievoering, enz.

Door het beheer uit te besteden voorkomt u ook nog eens onverwachte hoge kosten door achterstallig onderhoud en bent u verzekerd tegen schade door onjuiste inschattingen.

Administratief beheer

Ook het administratieve beheer van uw zorgvastgoed is bij ons in goede handen. Denkt u hierbij aan lopende onderhoudscontracten, afspraken met energieleveranciers maar ook de belastingdienst. Namens u kunnen wij ook de contacten onderhouden met huurders, wij verzorgen dan de huurcontracten, zijn dagelijks aanspreekpunt, inspecteren de verhuurde ruimtes en zorgen voor tijdige betaling van de huurpenningen.

Om de kosten voor u overzichtelijk te houden kunt u voor bovenstaande beheerwerkzaamheden een beroep doen op ondersteuning door
Kuipers Vastgoed voor een vast bedrag per maand.

Kortom, uw vrije tijd blijft voor u en uw dagelijks spreekuur gaat gewoon door.