Kuipers Vastgoed logo
  • Kuipers Projectadvies

Zorgwonen

De ouderenzorg in Nederland gaat ingrijpend veranderen. Omdat de overheid wil dat mensen steeds langer thuis blijven wonen, wordt verzorgingshuiszorg niet langer vergoed. Het aantal bedden wordt langzaam afgebouwd en er resteert nog een klein deel intramurale plaatsen.

Het nieuwe Zorgwonen biedt (zorgbehoevende) ouderen de mogelijkheid om te wonen met de noodzakelijke zorg in een veilige, beschermde omgeving. In deze kleinschalige woonzorgvoorzieningen kunnen mensen hun gewone levensstijl zoveel mogelijk continueren met de privacy en de individuele behoefte van de bewoner als uitgangspunt.

Het ontwikkelen en realiseren van dit zorgvastgoed vereist specifieke ervaring en kennis.

Zorgwonen Kuipers Vastgoed

Kuipers Vastgoed heeft ruim 28 jaar ervaring met projectontwikkeling en conceptontwikkeling in de zorgsector. Door medische- en vastgoedkennis samen te brengen, adviseert en begeleidt Kuipers Vastgoed woonzorg-organisaties en vastgoedeigenaren bij het ontwikkelen van vastgoed met een Zorgwoonfunctie.

U kunt hierbij o.a. denken aan ontwikkeling van het volgende vastgoed:

– Residentieel wonen voor senioren;
– Woonvoorzieningen voor bewoners met psychogeriatrische aandacht;
– Zorghotels om bijvoorbeeld te recupereren na een operatieve ingreep;
– Hospices gericht op palliatieve zorg.

Ook als u nog geen locatie op het oog heeft kunt u met ons contact opnemen. In onze portefeuille bevinden zich continue aantrekkelijke nieuwbouwlocaties en geschikt bestaand onroerend goed voor het Zorgwonen. Voldoen deze onverhoopt niet aan uw wensen dan gaan wij voor u op zoek en maken hierbij gebruik van onze contacten met vooraanstaande makelaars, rentmeesters en lokale overheden.

Zorgresort

Door onze exclusieve relaties met zorginvesteerders kunnen wij u ook de totale financiering uit handen nemen. U besluit zelf na oplevering tot eigendom van het onroerend goed of tot huur.